IV Konferencja

Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle - IT/OT

Relacja

Kiedy

1-2 paź 2019

Gdzie

Raszyn-Falenty

Centrum Konferencyjne Falenty

IV Konferencja
„Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle - IT/OT”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało IV Konferencję „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle - IT/OT”, która odbyła się w dniach 1-2 października 2019 w Raszynie-Falentach.

Celem Konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

Szczególny nacisk położony był na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane będą praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany zostanie związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania, a cyberbezpieczeństwem.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: strategia w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości, a także ochronie danych osobowych; zagrożenie cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach - jak chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być skutki takich zdarzeń; bezpieczeństwo infrastruktury OT i IT; - praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni; bezpieczeństwo systemów zasilania; ubezpieczenia instalacji przemysłowych od cyberataków; skutki finansowe cyberataków.

Na konferencję zaprosiliśmy: zarządy przedsiębiorstw poszczególnych branż przemysłu, automatycy, technolodzy, specjaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo procesowe i systemów informatycznych (OT / IT), decydenci w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa technologicznego i finansowego, przedstawiciele branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji oraz nauki.

Pismo Karola Okońskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Skierowane do Organizatora i Uczestników IV Konferencji Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle - IT/OT

Relacje z poprzednich edycji:
Relacja z III edycji – 2018 r.
Relacja z II edycji - 2017 r.
Relacja z I edycji - 2016 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS