III Konferencja

Niezawodność i cyberbezpieczeństwo a ciągłość technologiczno-finansowa w przemyśle

Relacja

Kiedy

18-19 wrz 2018

Gdzie

Kazimierz Dolny

Hotel Król Kazimierz

III Konferencja
Niezawodność i cyberbezpieczeństwo a ciągłość technologiczno-finansowa w przemyśle

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało III Konferencję „Niezawodność i cyberbezpieczeństwo a ciągłość technologiczno-finansowa w przemyśle”, która odbyła się w dniach 18-19 września 2018 w Kazimierzu Dolnym.

Moderatorem Konferencji był Tadeusz Szulc, Ekspert IT, Członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”.

Celem Konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

Szczególny nacisk położony był na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany został związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania, a cyberbezpieczeństwem.

Niektóre z prezentacji miały charakter WARSZTATOWY. Podczas WARSZTATÓW przedstawione zostało całościowe podejście do cyberbezpieczeństwa w firmie, narzędzia ataku, a przede wszystkim sposoby obrony poprzez połączenie właściwych technologii, procedur oraz świadomości pracowników. Wskazane zostały również różnice w podejściu do cyberbezpieczeństwa między działami IT i OT.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: strategia w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości, a także ochronie danych osobowych; zagrożenie cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach - jak chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być skutki takich zdarzeń; bezpieczeństwo infrastruktury OT i IT; - praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni; bezpieczeństwo systemów zasilania; ubezpieczenia instalacji przemysłowych od cyberataków; skutki finansowe cyberataków.

Na konferencję zaproszeni zostali: zarządy przedsiębiorstw poszczególnych branż przemysłu, automatycy, technolodzy, specjaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo procesowe i systemów informatycznych (OT / IT), decydenci w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa technologicznego i finansowego, przedstawiciele branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji oraz nauki.

Relacja z II edycji - 2017 r.
Relacja z I edycji - 2016 r.

Sponsorzy

Współpraca

Współpraca

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS