I Konferencja

Cyberbezpieczeństwo przemysłowe w sektorze
Energetycznym, Gazowym i Petrochemicznym

Relacja

Kiedy

25 paź 2016

Gdzie

Warszawa

Hotel Novotel Centrum

I Konferencja
„Cyberbezpieczeństwo przemysłowe w sektorze Energetycznym, Gazowym i Petrochemicznym”

Celem Konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym w wymienionych branżach przemysłu. Szczególny nacisk położony był na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom.

Tematyka objeła zagadnienia: - Strategia Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości, a także ochronie danych osobowych. - Zagrożenie cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach - jak chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być skutki takich zdarzeń? - Bezpieczeństwo infrastruktury IT i automatyki. - Praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni. - Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych. - Bezpieczeństwo systemów zasilania - Ubezpieczenia instalacji przemysłowych od cyberataków.

Do udziału zaproszone zostały zarządy spółek energetycznych, petrochemicznych i gazowniczych, specjaliści odpowiedzialni w tych instytucjach za bezpieczeństwo procesowe automatyki i systemów IT oraz decydenci w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Ponad to do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji, nauki oraz polityki.

Sponsorzy

Program Konferencji

Program Konferencji

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS