Cyberbezpieczeństwo - IT/OT

Tematyka

Celem Konferencji jest prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym w wymienionych branżach przemysłu.

Szczególny nacisk pragniemy położyć na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom.

Audytorium

Do udziału zapraszamy zarządy spółek energetycznych, petrochemicznych i gazowniczych, specjalistów odpowiedzialnych w tych instytucjach za bezpieczeństwo procesowe automatyki i systemów IT oraz decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Ponad to do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji, nauki oraz polityki.

Partnerzy

Email