II Konferencja

Cyberbezpieczeństwo przemysłowe -
ciągłość technologiczno-finansowa przedsiębiorstw

Relacja

Kiedy

26-27 wrz 2017

Gdzie

Raszyn

Centrum Konferencyjne Falenty

II Konferencja
Cyberbezpieczeństwo przemysłowe - ciągłość technologiczno-finansowa przedsiębiorstw

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało II Konferencję „Cyberbezpieczeństwo przemysłowe - ciągłość technologiczno-finansowa przedsiębiorstw”, która odbyła się w dniach 26-27 września 2017 w Raszynie-Falentach.

Celem Konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

Szczególny nacisk położony był na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany został związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania, a cyberbezpieczeństwem.

Drugi dzień Konferencji miał charakter WARSZTATOWY. Podczas WARSZTATÓW przedstawione było całościowe podejście do cyberbezpieczeństwa w firmie, narzędzia ataku, a przede wszystkim sposoby obrony poprzez połączenie właściwych technologii, procedur oraz świadomości pracowników. Wskazane zostały również różnice w podejściu do cyberbezpieczeństwa między działami IT i OT. Metodologia ta bazuje na amerykańskich normach NIST SP 800-82, 800-53, CFATS i jest dodatkowo uzupełniona o elementy z norm ISO 270001 oraz IEC 62443.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: strategia w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości, a także ochronie danych osobowych; zagrożenie cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach - jak chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być skutki takich zdarzeń; bezpieczeństwo infrastruktury OT i IT; - praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni; bezpieczeństwo systemów zasilania; ubezpieczenia instalacji przemysłowych od cyberataków; skutki finansowe cyberataków.

Na konferencję zaproszeni zostali: zarządy przedsiębiorstw poszczególnych branż przemysłu, automatycy, technolodzy, specjaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo procesowe i systemów informatycznych (OT / IT), decydenci w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa technologicznego i finansowego, przedstawiciele branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji oraz nauki.

Relacja z 2016

Sponsorzy

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS