Zapraszamy inwestorów - elektrownie, elektrociepłownie, zakłady termicznego przekształcania odpadów, ciepłownie, obiekty przemysłowe - do udziału w Konkursie Modernizacja Roku 2023 w Kategorii "Zakłady" oraz wykonawców - firmy realizujące modernizacje w kategorii "Wykonawcy".

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 lutego 2024 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas X Konferencji Technicznej "Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje", która odbędzie się w dniach 19-21 marca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym.

Konkurs „Modernizacja Roku ”, skierowany jest do dwóch kategorii uczestników.

I kategoria - Zakłady, to między innymi:

 • elektrownie,
 • elektrociepłownie, zakłady termicznego przekształcania odpadów,
 • ciepłownie,
 • obiekty przemysłowe.

II kategoria - Wykonawcy, to firmy realizujące modernizacje w Zakładach (należących do I kategorii).

Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najciekawszej modernizacji zrealizowanej w roku poprzedzającym rok, w którym odbywa się Konkurs, charakteryzującej się szczególnymi walorami w zakresie innowacji, ekonomii, ochrony środowiska.

Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty, a uczestnictwo w nim ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Zgłoszenia, które znajduje się w Regulaminie Konkursu - Zał. nr 1.

Zwycięscy Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają wyróżnienie w postaci Statuetki i Dyplomu, a nagrodzone modernizacje zostaną zaprezentowane w formie artykułu w dwumiesięczniku „Nowa Energia” oraz na stronie https://konferencje.nowa-energia.com.pl/modernizacjaroku/ oraz w mediach społecznościowych.

Kapituła

Mniej Więcej

Laureaci

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące udziału?

W sprawie udziału

Dorota Kubek
(+48) 32 777 43 35
(+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Dane teleadresowe

 • Wydawnictwo „Nowa Energia”
  Nowa Energia – D. Kubek i M. Marchwiak Spółka Cywilna
  ul. Wesoła 23
  47-400 Racibórz

  NIP: PL 6391926896 REGON: 240796504

  Konto PLN:
  ING Bank Śląski o. Racibórz 06 1050 1328 1000 0023 2554 4555

  Konto EURO:
  ING Bank Śląski o. Racibórz – IBAN: PL05 1050 1328 1000 0092 6119 4923

  BIC SWIFT: INGBPLPW

EmailLinkedInYouTube