XV Konferencja

Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych

Relacja

Kiedy

21-23 maj 2024

Gdzie

Wrocław

XV Konferencja

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XV Konferencję "Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych”, która odbyła się w dniach 21-23 maja 2024 r. we Wrocławiu.

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Partnerem Konferencji został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:
  • Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
  • Aspekty prawno-ekonomiczne.
  • Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
  • Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
  • LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
  • Finansowanie inwestycji gazowych.
Celem konferencji było zaprezentowanie następujących tematów: gaz - paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej; korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie; dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu; doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”; techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji, itd.

Konferencja skierowana była do zarządów, działów strategii i rozwoju, kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

- Relacja 2023 r. - I - Relacja 2022 r. - | - Relacja 2021 r. -

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program ramowy

Program ramowy

EmailRSS