Gaz w Energetyce – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Tematyka

Celem konferencji jest zaprezentowanie następujących tematów:

  • gaz - paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej,
  • korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie,
  • dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu,
  • doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”,
  • techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji, itd.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Partnerzy

Email