Gaz w Energetyce

Tematyka

Celem konferencji jest zaprezentowanie następujących tematów:

  • Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
  • Aspekty prawno-ekonomiczne.
  • Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
  • Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
  • LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
  • Finansowanie inwestycji gazowych.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Partnerzy

Email