XIII Konferencja

Gaz i Wodór w Energetyce

Relacja

Kiedy

25-26 maj 2022

Gdzie

Warszawa

XIII Konferencja
Gaz i Wodór w Energetyce

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XIII Konferencję "Gaz i Wodór w Energetyce", która odbyła się w dniach 25-26 maja 2022 r. w Warszawie.

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:
  • Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
  • Aspekty prawno-ekonomiczne.
  • Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
  • Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
  • LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
  • Finansowanie inwestycji gazowych.
  • Rola Wodoru w Energetyce.
Celem konferencji było zaprezentowanie następujących tematów: gaz - paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej; korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie; dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu; doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”; techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji, itd.

Konferencja skierowana była do zarządów, działów strategii i rozwoju, kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

PISALI O NAS

Relacje z poprzednich edycji:
XII edycja - 2021 r. | XI edycja - 2020 r. | X edycja - 2019 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Program ramowy

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS