XII Konferencja

Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja
Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych

Relacja

Kiedy

19-20 maj 2021

 

XII Konferencja

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XII Konferencję "Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych", która odbyła się w dniach 19-20 maja 2021 r. on-line.

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Tematyka konferencji:
  • Aspekty prawno-ekonomiczne.
  • Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
  • Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
  • Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
  • LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
  • Finansowanie inwestycji gazowych,
  • Rola Wodoru w Energetyce.
Celem konferencji było zaprezentowanie następujących tematów: gaz - paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej; korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie; dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu; doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”; techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji, itd.

Konferencja skierowana była do zarządów, działów strategii i rozwoju, kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Relacje w poprzednich edycji: XI edycja - 2020 r. - | - X edycja - 2019 r. - | - IX edycja – 2018 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Program ramowy

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS