X Konferencja

Gaz w Energetyce - technologie, eksploatacja, serwis

Relacja

Kiedy

3-4 cze 2019

Gdzie

Gniew

X Konferencja
Gaz w Energetyce - technologie, eksploatacja, serwis

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało X Konferencję „Gaz w Energetyce - technologie, eksploatacja, serwis”, która odbyła się w dniach 3-4 czerwca 2019 r. na Zamku Gniew/ Malborku.

Partnerami wydarzenia byli: ECO Malbork Sp. z o.o., ECO Kogeneracja Sp. z o.o., HERMES ENERGY GROUP S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.

Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej.

Tematyka konferencji:

- Aspekty prawno-ekonomiczne.

- Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.

- Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.

- Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.

- LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.

- Finansowanie inwestycji gazowych.

Celem konferencji było zaprezentowanie następujących tematów: gaz - paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej; korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie; dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu; doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”; techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji, itd.

Konferencja skierowana była do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

IX edycja – 2018 r.
VIII edycja - 2017 r.
VII edycja - 2016 r.
VI edycja - 2015 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS