III Seminarium

Nowoczesne Ciepło - sieci ciepłownicze, chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła

Relacja

Kiedy

4-5 paź 2022

Gdzie

Poznań

Novotel Malta

III Seminarium
„Nowoczesne Ciepło - sieci ciepłownicze, chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało III Seminarium „Nowoczesne Ciepło - sieci ciepłownicze, chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”, które odbyło się w dniach 4-5 października 2022 r. w Poznaniu.

Moderatorem Seminarium był prof. Wojciech Bujalski, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Celem Seminarium było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: rozwoju niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego, możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych, korzyści prawne, finansowe i środowiskowe - opłacalność, przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego - doświadczenia praktyczne, możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci niskotemperaturowych i chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła, prezentacja dostępnych technologii.

Seminarium skierowane było do przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i przemysłowych, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą ciepłowniczą, naukowców zajmujących się problematyką wykorzystania ciepła odpadowego oraz chłodu.

Relacja z I edycji - | - Relacja z II edycji -

Sponsorzy

Uczestnicy

Galeria

Mniej Więcej

Program ramowy

Program ramowy

EmailRSS