Seminarium

Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła

Relacja

Kiedy

11-12 kwi 2019

Gdzie

Zielona Góra

Seminarium
„Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało Seminarium „Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”, które odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Zielonej Górze.

Moderatorem Seminarium był prof. Wojciech Bujalski z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Celem Seminarium było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego, możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych, korzyści prawne, finansowe i środowiskowe - opłacalność, przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego - doświadczenia praktyczne, możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła, prezentacja dostępnych technologii.

Seminarium skierowane było do przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i przemysłowych, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą ciepłowniczą, naukowców zajmujących się problematyką wykorzystania ciepła odpadowego oraz chłodu.

Sponsorzy

Współpraca

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS