II Seminarium

Nowoczesne Ciepło - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła

Relacja

Kiedy

5-6 paź 2021

Gdzie

Poznań

II Seminarium
„Nowoczesne Ciepło - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało II Seminarium „Nowoczesne Ciepło - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”, które odbyło się w dniach 5-6 października 2021 r. w Poznaniu.

Moderatorem Seminarium był prof. Wojciech Bujalski, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Celem Seminarium było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego, możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych, korzyści prawne, finansowe i środowiskowe - opłacalność, przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego - doświadczenia praktyczne, możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła, prezentacja dostępnych technologii.

Seminarium skierowane było do przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i przemysłowych, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą ciepłowniczą, naukowców zajmujących się problematyką wykorzystania ciepła odpadowego oraz chłodu.

Relacja z I edycji

REGULAMIN w związku z COVID-19

Sponsorzy

Uczestnicy

Program

Program ramowy

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS