Nowoczesne ciepło

Tematyka

Celem Seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:

  • pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego
  • możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł
  • generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych
  • korzyści prawne, finansowe i środowiskowe - opłacalność
  • przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego - doświadczenia praktyczne
  • możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła
  • prezentacja dostępnych technologii.

Audytorium

Seminarium skierowane jest do przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych przemysłowych, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą ciepłowniczą, naukowców zajmujących się problematyką wykorzystania ciepła odpadowego oraz chłodu.

Email