II Konferencja

Wodór w Gospodarce

Relacja

Kiedy

13 cze 2023

Gdzie

Warszawa

II Konferencja Wodór w Gospodarce

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało II Konferencję „Wodór w Gospodarce”, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Celem Konferencji było zaprezentowanie następujących tematów:
  • Rola wodoru w transformacji polskiej energetyki - europejska i polska strategia wodorowa oraz planowane regulacje prawne,
  • Zastosowanie wodoru - energetyka, ciepłownictwo, transport,
  • Przyszłość technologii wodorowych w Polsce,
  • Rola hybrydowych technologii wodorowych,
  • Przesyłanie i magazynowanie wodoru,
  • Perspektywy wykorzystania wodoru w gospodarce - przykładowe projekty,
  • Integracja wysokotemperaturowych elektrolizerów z wybranymi instalacjami energetycznymi i przemysłowymi.
Konferencja skierowana była do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Podmioty, które wzięły udział w Konferencji:
- ZE PAK S.A.
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Śląska
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
- Polska Izba Gospodarki Odpadami
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
- Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Politechnika Gdańska
- Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
- PGNiG TERMIKA S.A.
- Instytut Studiów Energetycznych
- Red Lotus Management sp. z o.o.
- Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
- Węglokoks S.A.
- Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.
- OMC ENVAG Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
- Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.
- PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.
- Fundacja EURO MOST
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
- KGHM Polska Miedź S.A.
- MPEC S.A. w Krakowie
- PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.
- Eurowind Energy Polska Sp. z o.o.
- Kancelaria Prawna Kubas Kos Gałkowski
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
- Fundacja Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego
- Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
- Viessmann sp. z o.o.
- Krajowa Izba Transformacji Energetyki i Ciepłownictwa
- Uniwersytet Rzeszowski
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
- Horus-Energia Sp. z o.o.
- BIPRORAF Sp. z o.o.
- Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

- Relacja z 2022 r. -

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program ramowy

EmailRSS