Wodór w Gospodarce

Tematyka

Celem konferencji jest zaprezentowanie następujących tematów:

  • Rola wodoru w transformacji polskiej energetyki - europejska i polska strategia wodorowa oraz planowane regulacje prawne
  • Zastosowanie wodoru - energetyka, ciepłownictwo, transport
  • Przyszłość technologii wodorowych w Polsce
  • Rola hybrydowych technologii wodorowych
  • Przesyłanie i magazynowanie wodoru
  • Perspektywy wykorzystania wodoru w gospodarce - przykładowe projekty
  • Integracja wysokotemperaturowych elektrolizerów z wybranymi instalacjami energetycznymi i przemysłowymi

Audytorium

Konferencja skierowana jest do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Email