XVI Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Relacja

Kiedy

20-22 lut 2024

Gdzie

Olsztyn

Przystań Hotel & Spa

XVI Konferencja
Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XVI Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych", która odbyła się w dniach 20-22 lutego 2024 w Olsztynie.

Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował:
  • bieżący stan realizacji projektów TPOK,
  • realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia,
  • certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
  • instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
  • technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
  • odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.
Swoją ofertę na stoiskach zaprezentowały następujące firmy:
1. Vexve Oy
2. Solvay Chemicals GmbH
3. SENSOTRANSEL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4. YOKOGAWA POLSKA Sp. z o.o.
5. ZAMKON ARMATURA I TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
6. "C.C. JENSEN POLSKA" Sp. z o.o.
7. "AIS WSI EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8. BWF Poland Sp. z o.o.
9. Keppel Seghers Belgium NV
10. "OMC ENVAG" Sp. z o.o.
11. IKA POLAND Sp. z o.o.
12. Energo - Coating Sp. z o.o.
13. "ANALYTICS LTD" Sp. z o.o.
14. Veolia Energia Polska
15. LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES
16. KRAJ Sp. z o.o.
17. LDM Polska Sp. z o.o.
18. REFRATEC Sp. z o.o.
19. Ecol Sp. z o.o.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych - przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa).

- Relacja z 2023 r. - I - Relacja z 2022 r. - | - Relacja z 2021 r. -

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program Ramowy

EmailRSS