XV Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Relacja

Kiedy

20 -22 lut 2023

Gdzie

Rzeszów

XV Konferencja
Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XV Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych", która odbyła się w dniach 20-22 lutego 2023 w Rzeszowie.

Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował:
  • bieżący stan realizacji projektów TPOK,
  • realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia,
  • certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
  • instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
  • technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
  • odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych - przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m. in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa).

Swoją ofertę na stoiskach prezentowały następujące firmy:
"C.C. JENSEN POLSKA" Sp. z o.o.
Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ABB Sp. z o.o.
"OMC ENVAG" Sp. z o.o.
VEGA POLSKA Sp. z o.o.
"AZZ WSI" Sp. z o.o.
PPUH Eko-Energia Sp. z o.o.
"SICK" Sp. z o.o.
ERC Technik GmbH
BWF Poland Sp. z o.o.
LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES
ECOL Sp. z o.o.
Johnsen Chemicals AS.
TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia S.A. Oddział w Polsce

Relacja z 2022 r. - | - Relacja z 2021 r. - | - Relacja z 2020 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program ramowy

EmailRSS