XIV Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Relacja

Kiedy

23 lut 2022

Gdzie

Gdańsk

NOVOTEL GDAŃSK MARINA

XIV Konferencja
Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XIV Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych", która odbyła się w dniach 23-25 lutego 2022 w Gdańsku (stacjonarnie i on-line).

Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował:
  • bieżący stan realizacji projektów TPOK,
  • realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia,
  • certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
  • instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
  • technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
  • odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych - przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m. in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa).

Relacja z 2021 r. - I - Relacja z 2020 r. - I - Relacja z 2019 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program Ramowy

Program Ramowy

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS