XII Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Relacja

Kiedy

19-21 lut 2020

Gdzie

Zamek Gniew

XII Konferencja
„Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XII Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbyła się w dniach 19-21 lutego 2020 na Zamku Gniew.

Patronat Honorowy: Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska
Partnerzy Główni: TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia S.A. Oddział w Polsce; ASTALDI SpA S.A.
Partner: PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.
Partner Prawny: ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K.
Partnerzy Technologiczni: SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.; OMC Envag Sp. z o.o.
Współpraca: Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
Patronat Medialny: Wysokie Napięcie

Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował bieżący stan realizacji projektów TPOK, realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych - przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m.in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa).

Zobacz jak przebiegały poprzednie edycje:
Relacja z 2019 r.
Relacja z 2018 r.
Relacja z 2017 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Program ramowy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS