XI Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Relacja

Kiedy

20-22 lut 2019

Początek o 14:00

Gdzie

Szczecin

XI Konferencja
„Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XI Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbyła się w dniach 20-22 lutego 2019 w Szczecinie.

Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował bieżący stan realizacji projektów TPOK, realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych - przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m.in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa).

Zobacz jak przebiegały poprzednie edycje:

Relacja z 2018 r.

Relacja z 2017 r.

Relacja z 2016 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Pobierz program Download programme

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS