IX Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Relacja

Kiedy

22-24 lut. 2017

Gdzie

Kraków

Hotel Galaxy

IX Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało IX Konferencję "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbyła się w dniach 22-24 lutego 2017 w Krakowie (Hotel Galaxy).

Moderatorem Konferencji był dr inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji: bieżący stan realizacji projektów TPOK, realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, inwestorów,przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych -przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m.in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin).

Program ramowy

Pobierz program Download programme

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS