XI Konferencja Techniczna

Nowy Model Energetyki

Relacja

Kiedy

21-23 lis 2023

Gdzie

Kazimierz Dolny

Hotel Król Kazimierz

XI Konferencja Techniczna
„Nowy Model Energetyki”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XI Konferencję Techniczną „Nowy Model Energetyki”, która odbyła się w dniach 21-23 listopada 2023 r. w Kazimierzu Dolnym.

RELACJA VIDEO

Wśród Moderatorów paneli byli m. in.:
- Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Dr hab. inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza / Główny Instytut Górnictwa,
- Dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
- Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska,
- Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska.

Wydarzenie skierowane było do biznesu w obszarze energetyki i środowiska. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjaliści ds. inwestycji i wdrażania nowych technologii, firmy oferujące technologie oraz zainteresowane instytucje naukowo-badawcze i uczelnie techniczne.

Podczas wydarzenia dyskutowano o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki oraz ciepłownictwa - stojących przed dynamiczną transformacją.

Kluczowe tematy, które były poruszane:
- Transformacja polskiej energetyki.
- Energetyka Jądrowa.
- Strategia i technologie wodorowe.
- Bloki Gazowe - stabilizacja systemu.
- Rola węgla w okresie transformacji energetycznej.
- Wielkoskalowa Energetyka OZE - offshore, fotowoltaika, biomasa.
- Bloki wielopaliwowe - szansa dla paliw lokalnych.
- Energetyka przemysłowa. Dekarbonizacja – jak to zrobić?
- Ciepłownictwo - kierunki i koszty transformacji.
- Sekwestracja dwutlenku węgla – CCS. Dla Energetyki czy dla Przemysłu?

W trakcie Konferencji:
  • Poznaliśmy potencjał polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii,
  • Wysłuchaliśmy prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych, naukowców, inwestorów, dostawców technologii,
  • Pozyskaliśmy solidną wiedzę na temat obecnego stanu rynku energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych,
  • Zdobyliśmy nieocenioną wiedzę branżową od wysokich rangą przedstawicieli z całego łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata,
  • Wymieniliśmy doświadczenia.
RELACJA VIDEO z 2023 r.

- Relacja z 2022 r. - I - Relacja z 2021 r. - I - Relacja z 2020 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program Ramowy

EmailRSS