IX Konferencja Techniczna

Nowy Model Energetyki

Relacja

Kiedy

23-25 lis 2021

Gdzie

Kazimierz Dolny

IX Konferencja Techniczna
„Nowy Model Energetyki”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało IX Konferencję Techniczną „Nowy Model Energetyki”, która odbyła się w dniach 23-25 listopada 2021 r. w Kazimierzu Dolnym.

Wydarzenie skierowane było do biznesu w obszarze energetyki i środowiska. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji i wdrażania nowych technologii, firmy oferujące technologie oraz zainteresowane instytucje i uczelnie techniczne.

Podczas wydarzenia dyskutowano o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki stojących przed dynamiczną transformacją.

Kluczowe tematy, które były poruszane:
 • Polityka Energetyczna Polski PEP 2040,
 • Transformacja polskiej energetyki,
 • Energetyka Jądrowa
 • Strategia i technologie wodorowe,
 • Bloki Gazowe - stabilizacja systemu,
 • Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii - offshore, fotowoltaika, biomasa,
 • Bloki wielopaliwowe - szansa dla paliw lokalnych,
 • Bloki IGCC - szansa dla węgla,
 • Energetyka przemysłowa,
 • Ciepłownictwo powiatowe.
W trakcie Konferencji:
 • Poznaliśmy potencjał polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii,
 • Wysłuchaliśmy prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych, naukowców, inwestorów, dostawców technologii,
 • Pozyskaliśmy solidną wiedzę na temat obecnego stanu rynku energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych,
 • Zdobyliśmy nieocenioną wiedzę branżową od wysokich rangą przedstawicieli z całego łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata,
 • Wymieniliśmy doświadczenia.
Relacja z 2020 r. - I -Relacja z 2019 r. - | - Relacja z 2018 r.

REGULAMIN w związku z COVID-19

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Program ramowy

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS