X Konferencja Techniczna

Nowy Model Energetyki

Relacja

Kiedy

22-24 lis 2022

Gdzie

Kazimierz Dolny

X Konferencja Techniczna
„Nowy Model Energetyki”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało X Konferencję Techniczną „Nowy Model Energetyki”, która odbyła się w dniach 22-24 listopada 2022 r. w Kazimierzu Dolnym w Hotelu Król Kazimierz.

Wydarzenie skierowane było do biznesu w obszarze energetyki i środowiska. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjaliści ds. inwestycji i wdrażania nowych technologii, firmy oferujące technologie oraz zainteresowane instytucje naukowo-badawcze i uczelnie techniczne.

Podczas wydarzenia dyskutowaliśmy o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki oraz ciepłownictwa - stojących przed dynamiczną transformacją.

Kluczowe tematy, które były poruszane:
 • Polityka Energetyczna Polski PEP 2040,
 • Transformacja polskiej energetyki,
 • Energetyka Jądrowa,
 • Strategia i technologie wodorowe,
 • Bloki Gazowe - stabilizacja systemu,
 • Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii - offshore, fotowoltaika, biomasa,
 • Bloki wielopaliwowe - szansa dla paliw lokalnych,
 • Bloki IGCC - szansa dla węgla,
 • Energetyka przemysłowa,
 • Ciepłownictwo powiatowe,
 • Sekwestracja dwutlenku węgla - CCS, technologia CCU.

W trakcie Konferencji:
 • Poznaliśmy potencjał polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii,
 • Wysłuchaliśmy prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych, naukowców, inwestorów, dostawców technologii,
 • Pozyskaliśmy solidną wiedzę na temat obecnego stanu rynku energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych,
 • Zdobyliśmy nieocenioną wiedzę branżową od wysokich rangą przedstawicieli z całego łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata,
 • Wymieniliśmy doświadczenia.

Relacja z 2021 r. - I - Relacja z 2020 r. - | - Relacja z 2019 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program Ramowy

EmailRSS