VII Konferencja

Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej - IT/OT

Relacja

Kiedy

7-8 wrz 2022

Gdzie

Raszyn-Falenty

Falenty Biznes i Wypoczynek

VII Konferencja
„Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej - IT/OT”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VII Konferencję „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej - IT/OT”, która odbyła się w dniach 7-8 września 2022 r. w Raszynie-Falentach.

Celem Konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:
 • aktualny stan prawny zagadnień w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • strategia w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości
 • rozwiązania chmurowe i teleinformatyczne
 • jak bezpiecznie kupować infrastrukturę OT/IT
 • zagrożenia cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach
 • ochrona przed cyberatakami
 • skutki techniczno-finansowe cyberataków
 • bezpieczeństwo infrastruktury OT i IT - praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo systemów zasilania
 • niezawodność systemów pomiarowych i sterowania, a cyberbezpieczeństwo
 • ubezpieczenia instalacji przemysłowych
 • ochrona danych osobowych.
Szczególny nacisk położony był na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane będą praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany zostanie związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania, a cyberbezpieczeństwem.

Na konferencję zaprosiliśmy: zarządy przedsiębiorstw poszczególnych branż przemysłu, automatyków, technologów, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo procesowe i systemy informatyczne (OT/IT), decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa technologicznego i finansowego, przedstawicieli branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji oraz nauki.

Relacje z poprzednich edycji: Relacja z VI edycji - 2021 r. | Relacja z V edycji - 2020 r. | Relacja z IV edycji - 2019 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program ramowy

Program ramowy

EmailRSS