Rejestracja

Aktualności

Potwierdzony referat z IE – PIB

24 maja, 2024

„Elektroliza wysokotemperaturowa – potencjał technologii, doświadczenia wdrożeniowe i wyzwania w aspekcie rozwoju gospodarki wodorowej” – to tytuł referatu, który wygłosi mgr inż. Michał Wierzbicki, Zastępca Kierownika Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych w Instytucie Energetyki – Państwowym Instytucie Badawczym.

Potwierdzony referat z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

21 maja, 2024

Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller z Centrum Badawczo-Rozwojowego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wygłosi referat pt. „Zielony wodór jako surowiec do produkcji e-paliw, w tym e-metanolu”.

Przedstawiciel INNIO wygłosi prezentację

21 maja, 2024

„Zastosowanie wodoru w silnikach gazowych” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Klaus Payrhuber, Strategic Product Development Manager w INNIO Jenbacher GmbH & Co OG.

Radosław Żydok wygłosi referat

20 maja, 2024

Radosław Żydok, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa wygłosi referat pt. „Rola dolin wodorowych w transformacji przemysłu na przykładzie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej„.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa wygłosi referat

20 maja, 2024

„Model bilansowania klastrów energii z wykorzystaniem wodoru” – to tytuł referatu, który wygłosi dr inż. Andrzej Węgrzyn, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa.

Przedstawiciel Telzas wygłosi prezentację

16 maja, 2024

„Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem hybrydowego systemu zasilania krytycznych elementów infrastruktury komunikacyjnej” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Jarosław Piotrowski, Inżynier Sprzedaży ds. Klientów Kluczowych w Telzas Sp. z o.o.

KKG Partnerem Prawnym!

15 maja, 2024

Miło nam poinformować, że Kancelaria KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI – ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA została Partnerem Prawnym.

Przedstawiciel UDT zabierze głos w Dyskusji

14 maja, 2024

Krzysztof Szymlek, Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych w Oddziale Terenowym Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej wygłoszą referat oraz zabiorą głos w Dyskusji

10 maja, 2024

„HydroSens – prototyp czujników wodoru działających w temperaturze pokojowej” – to tytuł referatu, który wygłosi dr inż. Karolina Głosz z Wydziału Chemicznego na Politechnice Śląskiej.

Dr hab. inż. Agnieszka Stolarczyk, prof. PŚ z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym.

Prof. Tadeusz Chmielniak wygłosi referat

10 maja, 2024

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej wygłosi referat pt. „Znaczenie i funkcje wodoru w procesie dekarbonizacji gospodarki”.