VII Konferencja Techniczna

Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje

Zarejestruj się

Kiedy

17-18 mar 2021

Początek o 9:00

Gdzie

On-Line

VII Konferencja Techniczna "Utrzymanie Ruchu 2021"

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w VII Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2020 r. w formule on-line.

Moderatorem Konferencji będzie dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / GIG.

Celem Konferencji będzie wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie aspektów:
  • efektywne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych,
  • prezentacja doświadczeń, narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i gospodarki remontowej,
  • eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne,
  • digitalizacja i cyfryzacja.
Konferencja skierowana będzie do przedstawicieli energetyki i przemysłu, zainteresowanych instytucji, organizacji i firm działających w branży utrzymania ruchu i remontów.

Na Konferencję zapraszamy kadrę techniczną: dyrektorów technicznych, specjalistów od utrzymania ruchu i gospodarki remontowej, kadrę naukową oraz przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania i usługi dla przemysłu i energetyki.

Zobacz, jak było w trakcie poprzednich edycji: Relacja 2020 r. - | - Relacja 2019 r. - | - Relacja 2018 r.

Aktualności

Potwierdzony udział Prezesa UDT

15 stycznia, 2021

Miło nam poinformować, że dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym.

Konkurs „Modernizacja Roku 2020”

15 grudnia, 2020

Zapraszamy do czynnego udziału w ogólnopolskim otwartym Konkursie „Modernizacja Roku 2020”, który skierowany jest do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i obiektów przemysłowych. Kapitule Konkursu przewodniczy dr inż. Stanisław Tokarski z AGH/GIG.

Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najciekawszej modernizacji zrealizowanej w 2020 r., charakteryzującej się szczególnymi walorami w zakresie innowacji, ekonomii, ochrony środowiska.
Zgłoszenia można dokonać przesyłając opis modernizacji zawierający:
– zastosowanie nowych technologii, innowacji,
– model finansowania,
– osiągnięte efekty (techniczne, ekonomiczne, środowiskowe),
– podsumowanie.

Zapraszamy do publikacji artykułu nt. zgłoszonego przedsięwzięcia w wydaniu 2/2021 Nowa Energia (termin przesłania materiałów – 15 marca 2021).
Najciekawsza modernizacja zostanie wyróżniona.
Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 26 lutego 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas VII Konferencji Technicznej Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje – w dniu 17 marca 2021 r.

Kontakt: Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”, tel. 32-777 43 35, 602 647 315, dorota.kubek@nowa-energia.com.pl

Poprzednim laureatem konkursu został  Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za modernizację bloku 50 MW –  Ku Zielonemu Ciepłownictwu

Znamy termin Konferencji UR 2021 i Moderatora

14 grudnia, 2020

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w VII Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2020 r. w formule on-line. Moderatorem Konferencji będzie dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / GIG.

Zobacz wszystkie
0 0 0 Dni
0 0 Godziny
0 0 Minuty
0 0 Sekundy

Program ramowy

Program ramowy

Rejestracja

Regulamin konferencji

Koszt udziału:
- dla przedstawicieli zakładów, instytucji, uczelni: 350 zł netto za osobę
- dla przedstawicieli firm: 500 zł netto za osobę

Koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne: prezentacje udostępnione przez prelegentów, pełne nagranie konferencji

Rejestracja elektronicznaRejestracja papierowa

Wypełnioną kartę proszę przesłać mailem na adres utrzymanieruchu@nowa-energia.com.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące udziału w konferencji? Chcesz zostać sponsorem?

W sprawie udziału

Patrycja Kroner
(+48) 32 777 43 35
utrzymanieruchu@nowa-energia.com.pl

W sprawie promocji

EmailRSS