VI Konferencja Techniczna

Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje

Relacja

Kiedy

4-5 mar 2020

Gdzie

Kazimierz Dolny

VI Konferencja Techniczna UR 2020

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VI Konferencję Techniczną „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbyła się w dniach 4-5 marca 2020 r. w Kazimierzu Dolnym.

Partner: Enea Elektrownia Połaniec SA
Partner Merytoryczny: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.;
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Patronat Medialny: Wysokie Napięcie

Moderatorem Konferencji był dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / GIG.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie aspektów:
- efektywne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych,
- prezentacja doświadczeń, narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i gospodarki remontowej,
- eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne,
- digitalizacja i cyfryzacja.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli energetyki i przemysłu, zainteresowanych instytucji, organizacji i firm działających w branży utrzymania ruchu i remontów.

Na Konferencję zaprosiliśmy kadrę techniczną: dyrektorów technicznych, specjalistów od utrzymania ruchu i gospodarki remontowej, kadrę naukową oraz przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania i usługi dla przemysłu i energetyki.

Zobacz jak było w trakcie poprzednich edycji:
V Konferencja UR 2019
IV Konferencja UR 2018
III Konferencja UR 2017

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Program ramowy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS