XI Konferencja

Instalacje Ochrony Środowiska

Relacja

Kiedy

12 paź 2022

Gdzie

on-line

XI Konferencja
Instalacje Ochrony Środowiska

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XI Konferencję "Instalacje Ochrony Środowiska", która odbyła się w dniu 12 października 2022 w formule on-line.

Moderator Konferencji: Dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz, Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska

Partner: ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

Celem konferencji była prezentacja bieżących zagadnień z zakresu ochrony środowiska, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie branży energetycznej, ciepłowniczej oraz przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wyzwań związanych z ochroną środowiska dla energetyki opartej o paliwa kopalne - aspekty prawne, konkluzje BAT,
  • planowania instalacje ochrony środowiska w sektorze wytwarzania energii (odpylanie, odazotowanie, odsiarczanie, redukcja rtęci i innych związków) dla bloków o planowanym terminie wyłączenia,
  • wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii,
  • inwestycji w przemyśle w zakresie ochrony środowiska (redukcja emisji, monitoring, raportowanie, zarządzanie środowiskowe),
  • rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej,
  • zastosowania nowoczesnych technologii wpływających na jakość powietrza, wody, oszczędność zasobów naturalnych,
  • planowania wydatków na ochronę środowiska
Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł, przedstawicieli firm oferujących usługi oraz urządzenia dla ochrony środowiska, jak i dla zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów i uczelni technicznych.

RELACJA z poprzedniej edycji

Sponsorzy

Uczestnicy

Galeria

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program Ramowy

EmailRSS