Ochrona Środowiska

Tematyka

Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień:

  • inwestycje w sektorze wytwarzania w zakresie inwestycji w ochronę środowiska,
  • inwestycje w przemyśle w zakresie ochrony środowiska - redukcja emisji,
  • działania w zakresie efektywności energetycznej,
  • aspekty prawne związane z wymaganiami środowiskowymi (dyrektywa IED, EU ETS, Pakiet klimatyczny, BAT, Prawo ochrony środowiska),
  • ochrona powietrza - odpylanie, odazotowanie, odsiarczanie, redukcja rtęci i innych związków,
  • monitoring, raportowanie i prognozowanie emisji,
  • systemy zarządzania środowiskowego,
  • gospodarka odpadami,
  • ochrona wody.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł, przedstawicieli firm oferujących usługi oraz urządzenia dla ochrony środowiska oraz zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów i uczelni technicznych.

Partnerzy

Email