I Webinarium

O związkach zawodowych pod napięciem

Relacja

Kiedy

11 kwi 2024

Początek o 9:00

Gdzie

On-Line

I Webinarium
O związkach zawodowych pod napięciem

Wydawnictwo "Nowa Energia" wraz z Kancelarią Prawną DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. zorganizowało Webinarium „O związkach zawodowych pod napięciem”, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2024 r. w formule on-line.

Warsztaty były poświęcone przedstawieniu obowiązków pracodawcy, które powstają w związku z działalnością zakładowych lub międzyzakładowych organizacji związkowych w zakładzie pracy. Obowiązki pracodawcy wobec zakładowych organizacji związkowych zostały przedstawione na kilku płaszczyznach - współdziałania w indywidualnych sprawach pracowniczych, współdziałania w sprawach o charakterze zbiorowym (uzgodnienia regulaminów, zawieranie porozumień zbiorowych i układu zbiorowego pracy, uczestnictwo w sporze zbiorowym) oraz zapewnienia zakładowym organizacjom związkom związkowym niezbędnych ułatwień w zakresie prowadzonej przez nie działalności. W części drugiej przedstawione zostały uprawnienia, jakie posiada pracodawca w zakresie weryfikowania uprawnień zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych i w zakresie sądowej kontroli prawidłowości działania zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych.

Budowanie relacji z zakładowymi organizacjami związkowymi przedstawione zostało w trzech obszarach:
  1. Indywidualnych sprawach pracowniczych
  2. Współdziałania w zakresie kształtowania zakładowych źródeł prawa pracy
  3. Zasad postępowania w razie sporu zbiorowego.
Webinarium poprowadziła Monika Latos-Miłkowska, Associate Profesor w Kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy.

Sponsorzy

Prelegenci

Mniej Więcej

Program Ramowy

Program ramowy

Email