Rejestracja

Aktualności

GEA REFRIGERATION POLAND Partnerem Technologicznym!

15 września, 2021

Miło nam poinformować, że Firma GEA REFRIGERATION POLAND Sp. z o.o. została Partnerem Technologicznym Seminarium, a Marek MierzwińskiDirector Projects Sales Support Refrigeration Technologies – Poland wygłosi prezentację pt. „Amoniakalne pompy ciepła dla energetyki cieplnej”.

Kolejne potwierdzone referaty w Politechniki Śląskiej

10 września, 2021

Miło nam poinformować, że przedstawiciele Politechniki Śląskiej wygłoszą następujące referaty:

„Hybrydowe systemy produkcji ciepła i chłodu wykorzystujące koncentratory promieniowania słonecznego” – Łukasz Bartela, Bartosz Stanek, Anna Skorek-Osikowska, Politechnika Śląska

„Potencjał systemów Power-to-SNG w zakresie współpracy z sieciami ciepłowniczymi” – Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, Politechnika Śląska

Firma Ellipsis potwierdziła udział

07 września, 2021

„Jak przygotować się do inwestycji w układ kogeneracyjny” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Piotr Gawdzik, Członek Zarządu w ELLIPSIS ENERGY Sp. z o.o.

Mamy Patronat Honorowy MKiŚ

07 września, 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska objęło Patronat Honorowy nad II Seminarium „Nowoczesne Ciepło …”.

ANDRA Partnerem Technologicznym Seminarium!

07 września, 2021

Miło nam poinformować, że ANDRA Sp. z o.o. została Partnerem Technologicznym Seminarium, a Kamil Głębocki, Inżynier ds. Absorpcyjnych Agregatów Wody Lodowej i Pomp Ciepła wygłosi prezentację pt. „Techniczne możliwości zastosowania bromolitowych urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu z ciepła sieciowego oraz do odzysku ciepła odpadowego”.

Potwierdzony referat z Veolia Energia Poznań

01 września, 2021

„Odzysk ciepła z procesów przemysłowych i komunalnych w poznańskim systemie ciepłowniczym – projekty wdrożone, projekty planowane, uwarunkowania” – to tytuł referatu, który wygłosi Michał Dziennik, Kierownik Wydziału Inżynierii i Innowacji w Veolia Energia Poznań S.A.

Mamy Patronat Honorowy z Poznania

01 września, 2021

Miło nam poinformować, że Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania objął Patronatem Honorowym II Seminarium „Nowoczesne Ciepło …”, a dr inż. Radosław Szczerbowski, Miejski Energetyk – zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym.

Potwierdzony udział przedstawiciela NFOŚiGW

31 sierpnia, 2021

„Możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego i magazynów ciepła” – to tytuł referatu, który wygłosi Artur Michalski, Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pan Prezes zabierze również głos w Panelu Dyskusyjnym.

Potwierdzony referat z PGE O. Rzeszów

25 sierpnia, 2021

„Układ odzysku ciepła ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach na Instalacji ITPOE w Rzeszowie” – to tytuł referatu, który wygłosi Tadeusz Kępski, Z-ca Dyrektora, Dyrektor Techniczny w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Potwierdzony udział przedstawiciela ZGH „Bolesław”

13 sierpnia, 2021

Miło nam poinformować, że Tomasz Dzierżek, Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Energią w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. wygłosi referat merytoryczny pt. „Ciepło odpadowe i wysokosprawna kogeneracja gazowa w przemyśle” oraz zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym.