Webinarium

Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła

Relacja

Kiedy

26 maj 2020

Początek o 10:00

Gdzie

On-Line

Webinarium
„Nowe Biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało Webinarium pt. „Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”, które odbyło się w dniu 26.05.2020 r.

Partner Webinarium: Grupa Veolia

Celem Webinarium było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego, możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych, korzyści prawne, finansowe i środowiskowe - opłacalność, przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego - doświadczenia praktyczne, możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła, prezentacja dostępnych technologii.

Prelegentami byli:
Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Michał Dziennik, Kierownik Wydziału Inżynierii i Innowacji, Veolia Energia Poznań S.A.
Dr inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
Dr inż. Mirosław Janowski, Katedra Surowców Energetycznych, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Anna Zrobczyńska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Koszt dostępu do materiałów: 150 zł netto

Uczestnicy

Program ramowy

Program ramowy

Prelegenci

Mniej Więcej

EmailRSS