Rejestracja

Aktualności

Potwierdzony udział Prezesa UDT

Październik 24, 2019

Miło nam poinformować, że dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego zabierze głos w II Panelu Dyskusyjnym „Nowy Model Energetyki”.

PSBE objęło Patronat!

Październik 23, 2019

Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej objęło Patronat nad VII Konferencją Techniczną „Bloki Nadkrytyczne …”.

MHPS kolejnym Partnerem Konferencji!

Październik 22, 2019

Miło nam poinformować, że firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH została kolejnym Partnerem Konferencji. Wiesław Mariusz Różacki, Country President Poland w MHPS zabierze głos w II Panelu Dyskusyjnym pt. „Nowy Model Energetyki”.

Potwierdzony udział Prezesa Polimex-Mostostal

Październik 22, 2019

Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. zabierze głos w II Panelu Dyskusyjnym „Nowy Model Energetyki” oraz V Panelu Dyskusyjnym „Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla„.

Mamy Partnera Technologicznego!

Październik 21, 2019

Firma Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. została Partnerem Technologicznym Konferencji. Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy zabierze głos w V Panelu Dyskusyjnym pt. „Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla”.

Kolejny Partner Konferencji

Październik 21, 2019

Miło nam poinformować, że Urząd Dozoru Technicznego został kolejnym Partnerem Konferencji. „Urząd Dozoru Technicznego w kontekście realizacji oraz eksploatacji bloków na parametry nadkrytyczne w Opolu– to tytuł prezentacji, którą wygłosi Krzysztof Samson, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych w UDT.

Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Październik 18, 2019

Prognozowany rozwój sektora energii elektrycznej do roku 2040 – kluczowe trendy i zmiany technologiczne” – to tytuł referatu, który wygłosi Izabela Kielichowska, Managing Consultant Energy w Navigant.

Przedstawiciel NCBiR weźmie udział w Konferencji

Październik 17, 2019

Maciej Martyniuk, Koordynator Projektu w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zabierze głos w III Panelu Dyskusyjnym pt. „Energetyka jądrowa – SMR”.

Potwierdzony udział przedstawiciela BUDIMEX

Październik 11, 2019

Dr inż. Piotr Świecki, Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego, BUDIMEX S.A.Firmy Współpracującej przy VII Konferencji – zabierze głos w V PANELU DYSKUSYJNYM: Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla.

Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Październik 09, 2019

Koszty klasycznych technologii energetycznych i ich udział w perspektywicznym miksie” – to tytuł referatu, który wygłosi prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw na Akademii Górniczo-Hutniczej.