Rejestracja

Aktualności

Mamy Partnera Technologicznego!

Październik 21, 2019

Firma Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. została Partnerem Technologicznym Konferencji. Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy zabierze głos w V Panelu Dyskusyjnym pt. „Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla”.

Kolejny Partner Konferencji

Październik 21, 2019

Miło nam poinformować, że Urząd Dozoru Technicznego został kolejnym Partnerem Konferencji. „Urząd Dozoru Technicznego w kontekście realizacji oraz eksploatacji bloków na parametry nadkrytyczne w Opolu– to tytuł prezentacji, którą wygłosi Krzysztof Samson, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych w UDT.

Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Październik 18, 2019

Prognozowany rozwój sektora energii elektrycznej do roku 2040 – kluczowe trendy i zmiany technologiczne” – to tytuł referatu, który wygłosi Izabela Kielichowska, Managing Consultant Energy w Navigant.

Przedstawiciel NCBiR weźmie udział w Konferencji

Październik 17, 2019

Maciej Martyniuk, Koordynator Projektu w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zabierze głos w III Panelu Dyskusyjnym pt. „Energetyka jądrowa – SMR”.

Potwierdzony udział przedstawiciela BUDIMEX

Październik 11, 2019

Dr inż. Piotr Świecki, Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego, BUDIMEX S.A.Firmy Współpracującej przy VII Konferencji – zabierze głos w V PANELU DYSKUSYJNYM: Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla.

Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Październik 09, 2019

Koszty klasycznych technologii energetycznych i ich udział w perspektywicznym miksie” – to tytuł referatu, który wygłosi prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Mamy Patronat Honorowy

Październik 07, 2019

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Energii objęło Patronat Honorowy nad Konferencją.

Znamy tytuł referatu wprowadzającego do Panelu o OZE

Wrzesień 20, 2019

Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej wygłosi referat wprowadzający do IV Panelu Dyskusyjnego Wielkoskalowa Energetyka OZE – offshore, fotowoltaika, biomasa pt. „OZE w energy-mix 2040 – wyzwania inwestycyjne„.

Przedstawiciel AGH poprowadzi Panele tematyczne

Wrzesień 19, 2019

Miło nam poinformować, że dr inż. Stanisław Tokarski, reprezentujący Centrum Energetyki AGH oraz GIG – poprowadzi następujące Panele tematyczne: I PANEL: Nowa Energia dla Polski – Polityka Energetyczna PEP 2040; II PANEL DYSKUSYJNY: Nowy model energetyki oraz V PANEL: Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla.

Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Wrzesień 13, 2019

Miło nam poinformować, że prof. Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Śląskiej wygłosi referat merytoryczny pt. „Hybrydowe technologie wodorowe”.