Tytuł prezentacji Partnera Głównego Konferencji – firmy Ecol Sp. z o.o.

Marzec 01, 2018

„Chemiczne czyszczenie układów przepływowych turbin i urządzeń przemysłowych technologią aktywnej piany” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Krystian Rutkowski, Dyrektor Zakładu Serwisu Remontowego w Ecol Sp. z o.o.

Firma AMAGE Systems Sp. z o.o. została Partnerem Konferencji

Luty 26, 2018

Firma AMAGE Systems Sp. z o.o. została Partnerem Konferencji, natomiast Sławomir Mikuła, Prezes Zarządu wygłosi prezentację pt. „Amage Maintenance Master – komfort dla służb utrzymania ruchu oraz pełna kontrola procesów modernizacji i rozbudowy”.

Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej wygłosi referat

Luty 26, 2018

„Identyfikacja drobnych zanieczyszczeń w płynach eksploatacyjnych z zastosowaniem metody EDX” – to tytuł referatu, który wygłosi dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Znamy tytuł referatu UDT

Luty 22, 2018

Roman Górecki, Główny Specjalista ds. Urządzeń Ciśnieniowych, Koordynator CK ds. Energetyki Zawodowej w Urzędzie Dozoru Technicznego wygłosi referat pt. „Rola UDT w nadzorowaniu urządzeń energetycznych pracujących w warunkach częstych uruchomień i zmiennych obciążeń”.

Mamy Partnera Głównego Konferencji!

Luty 21, 2018

Miło nam poinformować, że Partnerem Głównym Konferencji została firma Ecol Sp. z o.o. z Rybnika.

Potwierdzona prezentacja z firmy FUCHS OIL CORPORATION

Luty 16, 2018

Dr inż. Bogdan Miśta, Główny Specjalista ds. Przemysłowych Środków Smarnych w FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. wygłosi prezentację pt. „Smarowanie łańcuchów w przemyśle”.

Zagadnienia do Panelu Dyskusyjnego pt. „Organizacja służb remontowych. Wyzwania gospodarki remontowej w obliczu częstych uruchomień i pracy regulacyjnej bloków energetycznych”

Luty 15, 2018

Przekształcenia energetyki po 1989 r., zaczynając od likwidacji okręgów energetycznych i utworzenia samodzielnych elektrowni – przedsiębiorstw  państwowych, w wyniku których to przekształceń zlikwidowano „okręgowe” struktury organizujące i nadzorujące działalność remontową, skutkowały powołaniem samodzielnych służb remontowych w każdej z elektrowni z osobna. Wtórna konsolidacja elektrowni, a także prywatyzacja części z nich wyzwoliły procesy ponownej integracji  i standaryzacji  gospodarki remontowej, a także początek prywatyzacji części tej działalności. Zagraniczne koncerny wprowadziły swoje reguły gry w ten obszar. Powstanie czterech grup energetycznych, ich prywatyzacja poprzez GPW, oraz konieczność ograniczania kosztów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku energii doprowadziły do znaczących cięć w obszarze remontów. W niektórych spółkach całkowicie sprywatyzowano działalność remontową, w innych wydzielono do odrębnych podmiotów wykonawstwo remontów, w pozostałych istotnie ograniczono zakres. W ciągu najbliższych dwóch lat, po oddaniu do ruchu bloku w Kozienicach, do eksploatacji wejdą trzy jednostki klasy 1000 MW w Opolu i Jaworznie i opalany węglem brunatnym blok 500 MW w Turowie. Rozpocznie się „przesiadka” z dwusetek na tysiączki. Ale bloki 200 i 360 MW muszą pozostać w KSE dla zapewnienia bezpieczeństwa jego funkcjonowania, pełniąc rolę jednostek szczytowych i regulacyjnych. Niektóre z nich będą uruchamiane sporadycznie, inne podnoszone do ruchu nawet codziennie, na ranny szczyt. Jakie w związku z tym wyzwania pojawią się przed służbami remontowymi? Czy dzisiejsza ich organizacja, ubytki kadrowe, skomplikowany proces  przekształceń, zapewnią bezawaryjną eksploatację starego parku maszynowego? Czy wystarczy „dobre przygotowanie remontów” we własnych strukturach i zewnętrzne „dobre wykonawstwo”, czy własne „siły reagowania” na wypadek czekających nas remontów awaryjnych? Słowem, czy w obliczu zmiany reżimu pracy bloków energetycznych należy zmienić organizację i strukturę służb remontowych.

  1. W grupach energetycznych funkcjonują różne modele organizacji służb remontowych; od wyłącznie przygotowania remontów po częściowo własne wykonawstwo. Który model najbardziej odpowiada potrzebom i jednocześnie może minimalizować koszty?
  2. Zagraniczne koncerny energetyczne wniosły do organizacji procesu modernizacji i remontów swoje własne doświadczenia i standardy. Co nowego i dobrego udało się przenieść do polskiej praktyki?
  3. Struktury korporacyjne w grupach energetycznych cechują się naturalną skłonnością do przejmowania coraz większych kompetencji i formalizowania procesu zamówień. Czy centralne zamówienie usługi remontowej, w pewnym oddaleniu od eksperckiej wiedzy służb remontowych niesie ryzyko pogorszenia jakości wykonanego remontu? Jak to zmienić?
  4. W ostatnich latach na skutek spadających cen energii na rynku i stratami ponoszonymi w spółkach wytwarzających energię elektryczną pojawiła się pokusa tzw. „remontów awaryjnych”, zamiast planowanych. Ten sposób prowadzenia działalności remontowej grozi zmniejszeniem dyspozycyjności i przewidywalności pracy bloków. Czy „remonty awaryjne” to dobry sposób na ograniczenie kosztów?
  5. Wprowadzenie do eksploatacji bloków klasy 1000 MW zmieni reżim pracy starszych bloków klasy 200 i 360 MW. Niektóre z nich będą uruchamiane sporadycznie, inne podnoszone do ruchu nawet codziennie, na ranny szczyt, inne jeszcze muszą pracować z pożądaną mocą minimalną 90 MW. Co to oznacza w praktyce remontowej?
  6. Nadrzędnym celem Urzędu Dozoru Technicznego jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Na co UDT szczególnie musi zwrócić uwagę w odniesieniu do nowego sposobu pracy starych urządzeń energetycznych?
  7. Diagnostyka i profilaktyka zawsze lepiej opłaca się niż reagowanie po wydarzeniu. Ale diagnostyka kosztuje. Gdzie należy szukać racjonalnej granicy pomiędzy kosztownym wyposażaniem starych bloków w nowoczesne systemy, a zapewnieniem bezpieczeństwa i przewidywalności pracy?
  8. NCBiR ogłosił nowatorski konkurs ma nowe technologie i ich przedkomercyjne wdrożenie dla bloków 200 MW, które będą musiały pracować w regulacyjnym reżimie w KSE, a także spełnić wymogi konkluzji BAT. Jakie są szanse i ryzyka, że ścieżka ta okaże się skuteczna i pomocna dla firm energetycznych?
  9. Po ogłoszeniu wymogów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, firmy energetyczne dokonały analiz i przymiarek do niezbędnych zakresów modernizacji. Jaki jest stan prac w tym zakresie, czy przewidywane zakresy okazały się większe, czy mniejsze niż pierwotnie zakładano? Ile musimy wydać na przykładową dwusetkę: 50, czy może 100 mln?
  10. Zgodnie z notyfikowaną ustawą o rynkach mocy, na koniec tego roku przeprowadzone zostaną trzy aukcje na moc zapotrzebowaną przez operatora systemu. Czy można ocenić możliwy poziom przychodów na kW mocy zakontraktowanej (w Wielkiej Brytanii na pierwszej aukcji wyniósł on niecałe 20 funtów na kW) i czy zapewni on wystarczające środki na modernizację i utrzymanie w dyspozycyjności starszych jednostek?

Moderator Konferencji: dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki – Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa

Przedstawiciel firmy Plasma System wygłosi prezentację

Luty 15, 2018

Technologie warstw ochronnych stosowane przy remontach i modernizacjach urządzeń energetycznych” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Ryszard Grzelka, Wiceprezes Zarządu ds. Energetyki Krajowej  i Techniki w Plasma SYSTEM S.A.

Potwierdzony referat przedstawiciela ENEA Wytwarzanie

Luty 12, 2018

„Wpływ zastosowania materiałów o podwyższonej żywotności w elementach mielących młynów węglowych MKM-33 i RP-1043x na gospodarkę remontową” – to tytuł referatu merytorycznego, który wygłosi Paweł Gugała, Kierownik Wydziału Inżynierii Remontów w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Przedstawiciel NCBR wygłosi referat merytoryczny

Luty 12, 2018

Dr inż. Krzysztof Sadowski, Kierownik Projektu Bloki 200+ z Sekcji Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym oraz wygłosi referat merytoryczny pt. „Program modernizacji bloków klasy 200 MW „Bloki 200+” – stan aktualny”.