IV Seminarium

Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia

Relacja

Kiedy

29-30 sie 2019

Gdzie

Rzeszów

IV Seminarium
„Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało IV Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”. Spotkanie odbyło się w dniach 29-30 sierpnia br. w Rzeszowie.

Partnerem Seminarium było PGE Energia Ciepła S.A.

Seminarium poprowadził prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

Celem Seminarium było omówienie zagadnień: pierwsze doświadczenia z rozruchu i prowadzenia spalarni (Białystok, Konin, Poznań, Bydgoszcz), typowe problemy przy projektowaniu spalarni odpadów, wymagania prawno-środowiskowe, kadra techniczna - doświadczenia, problemy korozji w spalarniach odpadów komunalnych, zagospodarowanie żużli i popiołów - największy problem spalarni, pomiary emisji, doświadczenie z funkcjonowania instalacji oczyszczania spalin. Seminarium było też okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami nowo uruchomionych oraz tych, które zostaną oddane do użytku w najbliższym czasie zakładów TPOK.

Do udziału w Seminarium zaprosiliśmy firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych - użytkowników oraz przyszłych użytkowników zakładów ITPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych – przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK, jednostek naukowych i badawczych, zajmujących się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych. Seminarium stwarza stałą platformę wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji ITPOK.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS