Aktualności

Mamy Patronat Honorowy!

Sierpień 31, 2018

Miło nam poinformować, że Pan Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania objął Patronatem Honorowym III Seminarium.

Przedstawiciel firmy OMC Envag Sp. z o.o. wygłosi prezentację

Sierpień 07, 2018

Marek Grzesiuk, Kierownik Działu Pomiarów Procesowych i Środowiskowych w OMC Envag Sp. z o.o. wygłosi prezentację pt. „System monitoringu emisji rtęci w spalinach”.

Firma SICK potwierdziła udział

Sierpień 06, 2018

Krzysztof Ziółkowski, Inżynier Sprzedaży z firmy SICK Sp. z o.o. wygłosi prezentację nt. ciągłego pomiaru zawartości rtęci.

Przedstawiciel ME weźmie udział w Seminarium

Sierpień 06, 2018

Miło nam poinformować, że przedstawiciel Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej z Ministerstwa Energii weźmie udział w Seminarium i wygłosi referat wprowadzający.

Potwierdzone referaty merytoryczne z Politechniki Śląskiej

Sierpień 02, 2018

Dr hab. inż. Tomasz J. Jaworski z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Politechnice Śląskiej wygłosi referat merytoryczny pt. „Analiza wykorzystania gazu z procesu zgazowania odpadów w aspekcie energetycznym i surowcowym (GOZ)”, natomiast „Wybrane doświadczenia z eksploatacji ZTUO w Katowicach” – to tytuł referatu, który wygłosi Agata Wajda.

Prof. Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej potwierdził udział

Lipiec 31, 2018

Miło nam poinformować, że „Zagospodarowanie odpadów poprocesowych z termicznego przekształcania odpadów komunalnych” – to tytuł referatu merytorycznego, który wygłosi dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK z Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Geopolimerów na Politechnice Krakowskiej.

Potwierdzony referat z MPO

Lipiec 31, 2018

Sławomir Cięciara, Kierownik Zespołu Utrzymania Ruchu i Organizacji Remontów z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. wygłosi referat merytoryczny pt. „Doświadczenia eksploatacyjne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ-2 (dawniej ZUSOK)”.

Przedstawiciel ProNatura Sp. z o.o. wygłosi referat

Lipiec 25, 2018

Sylwester Krzyżanowski, Kierownik Produkcji w ZTPOK z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. wygłosi referat merytoryczny pt. „Praktyczne doświadczenia związane z eksploatacją Spalarni Odpadów – założenia projektowe vs. Rzeczywistość”.

Potwierdzony referat z ZTUO w Koninie

Lipiec 24, 2018

Ireneusz Jeńć, Kierownik Utrzymania Ruchu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie wygłosi referat merytoryczny pt. „Zasady bezpiecznego prowadzenia prac remontowo-serwisowych w ZTUO w Koninie”.

Przedstawiciel firmy TERMALL wygłosi prezentację

Lipiec 19, 2018

Rozruch – ostatni etap procesu inwestycyjnego” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Agata Fornalczyk, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska w TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia.