II Seminarium

Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia

Relacja

Kiedy

12-13 cze 2017

Gdzie

Białystok

Hotel Ibis Styles


II Seminarium
Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia

Wydawnictwo „Nowa Energia” wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. zorganizowało II Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”. Spotkanie odbyło się w dniach 12-13 czerwca br. w Białymstoku.

Seminarium poprowadził prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

Celem Seminarium było omówienie zagadnień: pierwsze doświadczenia z rozruchu i prowadzenia spalarni (Białystok, Konin, Poznań, Bydgoszcz), typowe problemy przy projektowaniu spalarni odpadów, wymagania prawno-środowiskowe, kadra techniczna - doświadczenia, problemy korozji w spalarniach odpadów komunalnych, zagospodarowanie żużli i popiołów - największy problem spalarni, pomiary emisji, doświadczenie z funkcjonowania instalacji oczyszczania spalin. Seminarium było też okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami nowo uruchomionych oraz tych, które zostaną oddane do użytku w najbliższym czasie zakładów TPOK.

Do udziału w Seminarium zaprosiliśmy firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych - użytkowników oraz przyszłych użytkowników zakładów ITPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych – przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK, jednostek naukowych i badawczych, zajmujących się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych. Seminarium stwarza stałą platformę wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji ITPOK.

Relacja z edycji 2016: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2016/

Sponsorzy

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

Program ramowy

Pobierz program

EmailRSS