Zmiany w Prawie energetycznym - przepisy ustawy nowelizującej z dnia 28 lipca 2023 r.

Relacja

Kiedy

25 paź 2023

Początek o 9:00

Gdzie

On-Line

Dlaczego warto wziąć udział w Szkoleniu?

Przedmiotem szkolenia będą zmiany w przepisach Prawa energetycznego wynikające z ustawy nowelizującej z dnia 28 lipca 2023 r. Wskazana regulacja jest najobszerniejszą zmianą Prawa energetycznego po ustawie licznikowej (2021) i poprzedniej noweli lipcowej (2013). Nowe przepisy implementują do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy rynkowej 2019/944. W czasie szkolenia zostaną przedstawione nowe instytucje takie jak: agregator, odbiorca aktywny oraz obywatelska społeczność energetyczna. Umożliwienie ww. podmiotom aktywnego udziału na rynku energii elektrycznej niewątpliwie ma walor prokonkurencyjny. Liberalizacji służy także wymóg, aby zmiana sprzedawcy energii elektrycznej następowała w ciągu 24 godzin oraz zmiany w przepisach dotyczących wypowiadania umów. Ograniczenie możliwości stosowania kary umownej (jako oderwanej od szkody) jest istotną zmianą, która z korzyścią dla odbiorców wpłynie na praktykę obrotu prawnego. Przepisy nowelizacji nakładają na uczestników rynku nowe obowiązki. Szczegółowej regulacji została poddana instytucja linii bezpośredniej. Istotne zmiany dotyczą także koncesji oraz kar pieniężnych. Zagadnienia te będą przedmiotem analizy w czasie szkolenia. Szkolenie będzie okazją do wymiany poglądów i podjęcia próby rozwiązania szczególnie trudnych przypadków interpretacyjnych. Prowadzenie szkolenia przez eksperta mającego 20-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, współpracującego z największymi spółkami energetycznymi, ciepłowniczymi i gazowymi w kraju, gwarantuje najwyższy poziom przekazywanej wiedzy oraz maksymalnie jej praktyczny walor.

Do kogo jest adresowane Szkolenie

Spółki ciepłownicze - dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, marketingu, majątku sieciowego i przyłączeń.
Spółki gazowe - dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, marketingu, majątku sieciowego i przyłączeń.
Operatorzy systemów dystrybucyjnych - dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, obsługi odbiorców, majątku sieciowego i przyłączeń.
Spółki obrotu - dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, marketingu, obsługi odbiorców.

Każdy z Uczestników otrzyma CERTYFIKAT udziału w Szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00-15.00.

Uczestnicy Szkolenia mają możliwość - przez okres 30 dni od daty Szkolenia - zadawania pytań prowadzącemu dotyczących zagadnień poruszanych w czasie Szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia

Prelegenci

Mniej Więcej

EmailRSS