Rozliczenia za dostarczone ciepło w świetle najnowszych regulacji prawnych - praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy w o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Relacja

Kiedy

15 mar 2023

Gdzie

on-line

Wydawnictwo "Nowa Energia" zorganizowało Szkolenie „Rozliczenia za dostarczone ciepło w świetle najnowszych regulacji prawnych - praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy w o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”, które odbyło się 15 marca 2023 ON-LINE.

Szkolenie poprowadził Adam Kowalski z Kancelarii DZIEDZIC KOWALSKI KORNASIEWICZ.

Dlaczego warto było wziąć udział w Szkoleniu?

W dniu 15 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. nowelizująca ustawę o cenach ciepła z rekompensatą [o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Zmienia ona model wsparcia odbiorców ciepła, uchylając stosowany od 1 października 2022 r. system cen ciepła z rekompensatą i wprowadzając w jego miejsce pojęcie ceny maksymalnej. Ważnym elementem nowej regulacji jest także przyjęcie obowiązku stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ceny najniższej. Jest ona ustalana w wyniku porównania ceny dostawy ciepła, ceny maksymalnej dostawy ciepła oraz średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe. Mechanizm ten, sprzedawcy są zobowiązani zastosować także za okres wsteczny, począwszy od dnia 1 października 2022 r.

Nowe przepisy powodują szereg wątpliwości interpretacyjnych w zakresie m. in. samego sposobu wyznaczania ceny maksymalnej i ceny najniższej, rozliczeń z odbiorcami, a także prawa do wyrównania. W trakcie szkolenia, które będzie miało formę warsztatów, zostały przedstawione wyjaśnienia zagadnień spornych oraz najbardziej niejasnych na gruncie nowej ustawy.

Szkolenie było okazją do wymiany poglądów i podjęcia próby rozwiązania szczególnie trudnych przypadków z praktyki uczestników. Prowadzenie szkolenia przez eksperta mającego 20-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, współpracującego z największymi firmami ciepłowniczymi w kraju, gwarantowało najwyższy poziom przekazywanej wiedzy oraz maksymalnie jej praktyczny walor.

Program szkolenia

Program szkolenia

Prelegenci

Mniej Więcej

EmailRSS