Umowy w prawie energetycznym - aspekty praktyczne

Relacja

Kiedy

19 maj 2023

Początek o 9:00

Gdzie

On-Line

Przedmiotem szkolenia były umowy w prawie energetycznym. Jest to zagadnienie istotne w działalności każdego przedsiębiorstwa energetycznego. Szkolenie opierało się na dwóch założeniach. Po pierwsze, celem szkolenia było przedstawienie nowych regulacji prawnych dotyczących przedmiotowej problematyki oraz projektów zmian przepisów będących w toku prac legislacyjnych. W tym zakresie zostały przedstawione przede wszystkim zmiany w prawie energetycznym dotyczące umowy o przyłączenie do sieci. W trakcie szkolenia zostało omówione m. in. zupełne novum, tj. możliwość wybudowania fragmentów sieci przez podmiot wnioskujący o przyłączenie. Przedmiotem analizy były także wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, które weszło w życie w dniu 13 maja 2023 r. Spośród projektów zmian, został przedstawiony projekt realizowany w ramach procesu legislacyjnego UC74 (mający na celu dalszą implementację dyrektyw oraz wdrożenie CSIRE). Po drugie, celem szkolenia była analiza zagadnień, z którymi przedsiębiorstwa energetyczne spotykają się w swojej codziennej działalności. Jest to przede wszystkim problematyka zawiązana z relacjami umownymi z odbiorcami. W czasie szkolenia zostały przedstawione najbardziej sporne zagadnienia. Szkolenie było okazją do wymiany poglądów i podjęcia próby rozwiązania szczególnie trudnych przypadków z praktyki uczestników. Prowadzenie szkolenia przez eksperta mającego 20-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, współpracującego z największymi spółkami energetycznymi, ciepłowniczymi i gazowymi w kraju, gwarantowało najwyższy poziom przekazywanej wiedzy oraz maksymalnie jego praktyczny walor.

Do kogo jest adresowane szkolenie?

Spółki ciepłownicze – dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, marketingu, majątku sieciowego i przyłączeń.
Spółki gazowe – dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, marketingu, majątku sieciowego i przyłączeń.
Operatorzy systemów dystrybucyjnych – dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, obsługi odbiorców, majątku sieciowego i przyłączeń.
Spółki obrotu – dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, marketingu, obsługi odbiorców.

Uczestnicy Szkolenia mają możliwość - przez okres 30 dni od daty Szkolenia - zadawania pytań prowadzącemu dotyczących zagadnień poruszanych w czasie Szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia

Prelegenci

Mniej Więcej

EmailRSS