II Seminarium

Aktualne problemy funkcjonowania OSDn

Relacja

Kiedy

16-17 paź 2017

Gdzie

Katowice

Hotel Novotel Centrum

II Seminarium
Aktualne problemy funkcjonowania OSDn

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało II Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”, które odbyło się w dniach 16-17 października 2017 r. w Katowicach.

Celem Seminarium była wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami OSD oraz prezentacja nowych rozwiązań i technologii wspierających operatorów OSD.

Tematyka Seminarium obejmowała omówienie aktualnych problemów funkcjonowania niezależnych OSD w zakresie obowiązujących wymagań URE w procesie koncesji i taryf, obowiązków OSD wynikających z nowej Ustawy OZE, zabezpieczenia systemów OSD w zakresie cyberbezpieczeństwa, omówienie systemów monitorowania zużycia mediów w kontekście ustawy o efektywności energetycznej, a także przedstawienie doświadczeń z przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci OSD.

Seminarium skierowane było do kadry zarządzającej, technicznej i specjalistów Niezależnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, firm oferujących rozwiązania i narzędzia ułatwiające pełnienie funkcji OSD oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Relacja z 2016

Program Konferencji

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS