VIII Konferencja

Nowe kierunki Kogeneracji

Zarejestruj się

Kiedy

3-4 lut 2021

Początek o 10:00

Gdzie

On-Line

VIII Konferencja
„Nowe Kierunki Kogeneracji”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza na VIII Konferencję „Nowe kierunki Kogeneracji”, która odbędzie się w dniach
3-4 lutego 2021 r. - ONLINE.

Konferencję moderować będzie dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Celem konferencji jest dyskusja i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:
  • Strategii energetycznej Europy i Polski w zakresie rozwoju kogeneracji,
  • Rozwoju kogeneracji w oparciu o różne rodzaje paliw: wodór, metan, odpady komunalne, biomasa, pompy ciepła,
  • Roli sektora przemysłowego w rozwoju kogeneracji i ciepłownictwa,
  • Innowacyjnych rozwiązań kogeneracji i trójgeneracji, w technologiach niskiej emisji,
  • Modernizacji źródeł generacji ciepła
  • Magazynowania ciepła i poprawy efektywności energetycznej,
  • Mikrokogeneracji w energetyce rozproszonej,
  • Rozwoju ciepłownictwa systemowego w oparciu o źródła kogeneracyjne.
Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania energii w kogeneracji.

Relacja z 2020 r. - | - Relacja z 2019 r. - | - Relacja z 2018 r.

Aktualności

Potwierdzony udział przedstawiciela NFOŚiGW

15 stycznia, 2021

„Możliwości wsparcia przez NFOŚiGW inwestycji związanych z produkcją energii w skojarzeniu” – to tytuł referatu, który wygłosi Artur Michalski, Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes Michalski zabierze również głos w Panelu Dyskusyjnym.

Axpo Polska Firmą Współpracującą!

13 stycznia, 2021

Miło nam poinformować, że Axpo Polska Sp. z o.o. objęło współpracę przy Konferencji, a Paweł Wierzbicki, Head Origination oraz Mateusz Marczewski, Senior Originator wygłoszą prezentację pt. „Alternatywne rozwiązania dla kogeneracji – monetyzacja elastyczności produkcji energii elektrycznej”.

Potwierdzony udział przedstawiciela ENERGA Kogeneracja

13 stycznia, 2021

Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego biomasą” – to tytuł referatu, który wygłosi Mateusz Wiński, Kierownik Wydziału Maszynowo-Kotłowego Elektrociepłowni Elbląg w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Potwierdzony udział przedstawiciela MPEC w Nowym Sączu

12 stycznia, 2021

Paweł Kupczak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu weźmie udział w Konferencji i wygłosi referat merytoryczny.

Zobacz wszystkie
0 0 0 Dni
0 0 Godziny
0 0 Minuty
0 0 Sekundy

Sponsorzy

Program ramowy

Program ramowy

Rejestracja

Regulamin konferencji

Opłata za uczestnictwo
- 500 zł netto - Firmy,
- 350 zł netto - Zakłady, Uczelnie, Instytucje

Koszt obejmuje: udział w konferencji on-line, prezentacje udostępnione przez prelegentów, pełne nagranie z konferencji.

Rejestracji można dokonać do dnia 02.02.2021.

Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa (przed akceptacją regulaminu - na koniec rejestracji - prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią).

Rejestracja elektronicznaRejestracja papierowa

Wypełnioną kartę proszę przesłać mailem na adres kogeneracja@nowa-energia.com.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące udziału w konferencji? Chcesz zostać sponsorem?

W sprawie udziału

Patrycja Kroner
(+48) 32 777 43 35
kogeneracja@nowa-energia.com.pl

W sprawie promocji

EmailRSS