Heat not Lost –
efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo

Tematyka

Celem konferencji jest promowanie efektywności energetycznej wynikającej z zastosowania ekonomicznych izolacji przemysłowych, prezentacja norm w zakresie projektowania i wykonawstwa izolacji przemysłowych oraz promocja kształcenia zawodowego w zawodzie monter izolacji przemysłowych, a także prezentacja branży oferującej usługi, maszyny i urządzenia dla branży izolacyjnej. Konferencji oraz targom towarzyszyć będą obrady komisji ds. Kształcenia Zawodowego, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Producentów i Wykonawców Izolacji FESI oraz Mistrzostwa Europy w zawodzie monter izolacji przemysłowych.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych, rafinerii, projektantów kotłów i instalacji przemysłowych, dostawców narzędzi i maszyn do wykonawstwa izolacji termicznych, audytorów energetycznych, wykonawców izolacji przemysłowych.

Edycje

Email