XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Forum Energetyków GRE 2018

Relacja

Mamy Partnera GRE 2018

Czerwiec 21, 2018

Miło nam poinformować, że Partnerem Forum Energetyków GRE 2018 został Urząd Dozoru Technicznego.

III Komunikat

Kwiecień 09, 2018

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim komunikatem dotyczącym konferencji GRE 2018.

I część dodatku GRE 2018

Kwiecień 06, 2018

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z I częścią dodatku GRE 2018.

Termin przesyłania plakatów do Sesji Posterowej

Kwiecień 05, 2018

Prosimy o przesłanie plakatów do SESJI POSTEROWEJ w terminie do 25 maja 2018 r. zgodnie z warunkami technicznymi. Materiały należy przesyłać na adres: gre@nowa-energia.com.pl

II Komunikat

Luty 27, 2018

Zapraszamy do zapoznania się z drugim komunikatem dotyczącym konferencji GRE 2018.

Znamy Moderatora i zagadnienia Forum Dyskusyjnego

Styczeń 22, 2018

Miło nam poinformować, że Moderatorem Forum Dyskusyjnego będzie Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej.

Zagadnienia problemowe do dyskusji:

1. Czy i w jaki sposób priorytety Pakietu Zimowego wpłyną na kierunki rozwoju polskiej energetyki?

2. Czy rynek mocy będzie impulsem do inwestycji w źródła wytwórcze?

3. Nowoczesne technologie w energetyce – kierunki rozwoju

4. Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Sesje Problemowe podczas GRE 2018

Styczeń 19, 2018

Podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej GRE 2018 odbędą się następujące SESJE PROBLEMOWE:

– Przyszłościowe kierunki zwiększenia efektywności energetycznej i ekologicznej wytwarzania i użytkowania energii

– Pomiary energetyczne i badania w zakresie konwersji energii ze źródłami odnawialnymi

– Cyberbezpieczeństwo, Eksploatacja i Diagnostyka

I Komunikat

Grudzień 11, 2017

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym komunikatem dotyczącym konferencji GRE 2018. Prosimy również o zapoznanie się ze specyfikacją dotyczącą streszczeń.

Znamy termin GRE 2018

Październik 20, 2017

Miło nam poinformować, że XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2018 odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Szczyrku (Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”).