Nowy Model Energetyki

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:

  • odbudowa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
  • wymagania techniczne związane z budową nowoczesnych bloków na parametry nadkrytyczne
  • doświadczenia eksploatacyjne bloków na parametry nadkrytyczne - doświadczenia inwestorów z budowy oraz prowadzenia projektów
  • założenia techniczne i trendy przy budowie nowych bloków
  • ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych
  • problem jakości wykonania i dostaw prefabrykatów dla elementów bloków nadkrytycznych
  • nowoczesne technologie i materiały stosowane w kotłach na parametry nadkrytyczne
  • ekonomika eksploatacji bloków nadkrytycznych (stopa zwrotu inwestycji, ryzyka), itp.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji, strategii i rozwoju, a także wdrażania nowych technologii, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji i uczelni technicznych.

Partnerzy

Email