Nowy Model Energetyki

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:

 • Polityka Energetyczna Polski PEP 2040,
 • Transformacja polskiej energetyki,
 • Energetyka Jądrowa
 • Strategia i technologie wodorowe,
 • Bloki Gazowe - stabilizacja systemu,
 • Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii - offshore, fotowoltaika, biomasa,
 • Bloki wielopaliwowe - szansa dla paliw lokalnych,
 • Bloki IGCC - szansa dla węgla,
 • Energetyka przemysłowa,
 • Ciepłownictwo powiatowe,
 • Sekwestracja dwutlenku węgla - CCS, technologia CCU.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji, strategii i rozwoju, a także wdrażania nowych technologii, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji i uczelni technicznych.

Partnerzy

Email