III Konferencja

EkoMobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu

Relacja

Kiedy

11-12 cze 2019

Gdzie

Kraków

Centrum Energetyki na AGH

III Konferencja
EkoMobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało III Konferencję „EkoMobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”, która odbyła się w dniach 11-12 czerwca 2019 w Krakowie.

Moderatorem I dnia Konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor CE AGH, natomiast II - dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw.; Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Konferencja stanowiła platformę komunikacji i wymiany informacji w zakresie ekomobilności w Polsce. Konferencja miała na celu promocję nowego kierunku biznesowego związanego z rozwojem ekomobilności w Polsce oraz ułatwienie współpracy instytucji i firm działających na tym polu. Podczas spotkania wypracowane zostały strategie dalszego rozwoju tej branży w kraju.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli: rządu, samorządów, grup energetycznych, niezależnych dystrybutorów energii, klastrów energetycznych, uczelnie techniczne i koła studenckie oraz spółki transportu zbiorowego, firmy oferujące rozwiązania dla branży ekomobility, a także przedstawicieli producentów i dilerów pojazdów elektrycznych.

Zakres tematyczny, który miał miejsce podczas Konferencji:
- Elektromobilność - infrastruktura ładowania, transport zbiorowy, pojazdy autonomiczne
- Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
- Paliwa alternatywne - CNG, LPG, LNG, wodór
- Infrastruktura paliw alternatywnych - sieć elektroenergetyczna, stacje ładowania CNG, LPG, wodorowe
- Magazyny energii - stacjonarne, mobilne, domowe.

Relacja z II edycji w 2018 r.
Relacja z I edycji w 2017 r.

Sponsorzy

Uczestnicy

Program ramowy

Pobierz program

Prelegenci

Mniej Więcej

Galeria

Mniej Więcej

EmailRSS